Danes začnemo s Cryptoparty Slovenija delavnicami

Po izrednem navdušenju na Cryptoparty Slovenija 2015 smo v mesecu maju pripravili delavnice, s katerimi bomo še poglobili in nadgradili znanje s področja kriptiranja komunikacij, ki smo jih v obliki predavanj že poslušali na Cryptoparty Slovenija 2015 konec letošnjega marca.

Prvi set delavnic bomo izvedli v navezi z Društvom novinarjev Slovenije, drugo pa v navezi s Kreativnim centrom Poligon. Vsebinsko sta si sklopa podobna, pri setu, ki ga izvajamo v povezavi z Društvom novinarjev Slovenije se bomo za kanček bolj posvetili varovanju komunikacijskih poti v novinarskem delu, medtem ko bodo delavnice v kreativnemu centru Poligon bolj osredotočene na navadnega uporabnika.

V ekipi Cryptoparty Slovenija smo zelo zadovoljni z odzivom med javnostjo, saj smo večino razpisanih delavnic že razprodali (v času pisanja so na voljo samo še tri vstopnice za zadnjo delavnico v mesecu maju), na podlagi izraženega navdušenja pa že načrtujemo jesenske aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.