Cryptoparty Slovenija 2016 je uspel!

Na letni prireditvi gibanja Cryptoparty Slovenija se je 1. 3. 2016 v ljubljanskem Poligonu na Tobačni zbralo več kot sedemdeset udeležencev letnega dogodka, s katerim promoviramo kibernetsko zasebnost, varnost in na katerem povezujemo tehnološko, pravno in družboslovno sfero.

Na predavanjih so Gorazd Božič (SiCERT), Matej Kovačič (IJS), Igor Eršte (Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov) in Andrej Tomšič (Urad informacijskega pooblaščenca) orisali širino problematike zasebnosti in varnosti v kibernetskem prostoru ter na okrogli mizi debatirali o smernicah razvoja, sodelovanju med različnimi organi in izzivih v prihodnosti.

Hkrati se je z obiskovalci razvila debata o vlogi države in posameznika, o percepciji vseprisotnega velikega brata in razvojnih politikah na tem področju. Posnetke predavanj in okrogle mize bomo v naslednjih dneh objavili tudi na spletnem mestu Cryptoparty Slovenija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.