034: Manjka izobraževanja o zasebnosti!

Bomo še naprej izpostavljali vrednoto dostopa, tehnološkega razvoja v smeri večje povezljivosti in kompatibilnosti ali bomo počasi v ospredje začeli postavljati tudi druge vrednote.

Ne bo lahko. Raziskava uporabniških navad v Združenih državah Amerike, ki jo je izvedlo podjetje Hide my ass!, eden največjih ponudnikov VPN dostopa do spleta, kaže na zelo nizko stopnjo zavedanja lastnih komunikacijskih pravic, pomembnosti komunikacijske zasebnosti in anonimnosti na spletu.

Teorija in praksa

Čeprav lahko že skoraj dnevno spremljamo nova in nova poročila o zlorabah podatkov v digitalnem svetu in o vedno večji ekonomiji preprodajanja osebnih podatkov je dva tisoč anketirancev v Združenih državah Amerike večinoma brez skrbi.

Najbolj presenetljivo je dejstvo, da sta dobri dve tretjini vprašanih (67%) odgovorili, da bi radi več različnih zaščit zasebnosti na spletu, a se je hkrati izkazalo, da taisti ljudje ne uporabljajo niti ene od rešitev, ki že obstajajo na trgu. Skoraj tri četrtine vprašanih (70%) zaradi razkrivanja osebnih podatkov ne uporablja družabnega spleta, a le četrtina jih na družabnih omrežjih uporablja zasebnostne nastavitve.

Tudi pri objavljanju osebnih podatkov je opaziti težave zaradi neizobraženosti. Čeprav anketiranci izjavljajo, da redno uničujejo fizične dokumente, ki vsebujejo osebne podatke (številka zavarovanja, domači naslov in datum rojstva), jih na spletu vseeno polovica (51%) objavlja svoj elektronski naslov, slaba tretjina domači naslov (26%) in telefonsko številko (21%).

Kako se to vklopi?

Če se spomnimo vseh zasebnostno-varnostnih incidentov preteklega leta (vdori v ameriške zavarovalnice, Eikonal, Snowdenova razkritja) lahko hitro potegnemo skupni imenovalec – neznanje uporabnikov. Uporabniki pričakujejo, da bo zasebnost in varnost vključena od začetka – da se torej s tem ne bo potrebno posebej ukvarjati.

A kot smo opozorili že v zadnji kolumni o pametnih igračah, proizvajalci digitalne opreme zaenkrat vidijo večje dobičke v preprodaji osebnih podatkov in ne v promoviraju varovanja zasebnosti svojih odjemalcev. Problem se pojavi, ko uporabniki mislijo, da sta zasebnost in anonimnost prednastavljeni in da je ni potrebno zahtevati eksplicitno.

Da je neznanje resen problem, kaže tudi dejstvo, da je 63% vprašanih na lastni koži že doživelo varnostno-zasebnostni incident, a jih je po njemu samo 56% poskrbelo za to, da se to ne bi ponovilo.

Pomen izobraževanja

Vlaganje v izobraževanje je vroč krompir v žerjavici. Nihče noče prevzeti odgovornosti za dolgotrajne procese, v katerih vsi vidijo samo stroške, ne pa tudi dolgoročnih koristi. Hkrati očitno zaenkrat škoda zaradi neznanja še ni dovolj velika, da bi se temi resno posvečali znotraj izobraževalnega sistema oziroma da bi zasebni sektor pri novih izdelkih kot prodajno prednost posebej izpostavljal zasebnost.

Tudi zato so dogodki, kot je letni veliki dogodek Cryptoparty Slovenija in Cryptoparty delavnice, tako pomembni. Uporabnikom namreč ponujajo možnost kontroliranega stika s tehnologijami, ki bi jim bili drugače prepuščeni na milost in nemilost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.